ร่วมตอบคำถามและแข่งขันกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมตอบคำถามกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แนะนำโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ชุดที่1

แนะนำโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ชุดที่2

แนะนำโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ชุดที่3

ผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2563

 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     |     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4